À propos de nous

À propos du groupe WeSub

Le groupe WeSub est un pionnier sur le marché polonais dans l’offre de services de conseil pour la transformation des entreprises vers un modèle d’abonnement.

Ce faisant, nous permettons aux entreprises locales de rejoindre l’économie mondiale des abonnements où prospèrent déjà des entreprises représentant des secteurs allant de la mode à l’automobile en passant par les fabricants de machines de construction.

Chez Wesub, le plus important pour nous, ce sont les gens et les opportunités que nous pouvons leur offrir. Tant en interne qu’en externe. Le groupe est composé d’experts de nombreux domaines qui s’engagent pleinement à soutenir les entreprises dans leur transformation vers un nouveau modèle de fonctionnement. Notre plus grande force est notre grande croyance dans l’idée de l’abonnement que nous essayons maintenant de diffuser davantage.

Nos valeurs

Flexibilité

Disponibilité

Développement

Opportunités

Ecologie

Circular Economy

Long cycle de vie du produit – un bénéfice pour votre entreprise et pour la planète.

En tant que WeSub, nous croyons fermement à l’idée d’économie circulaire.

Nous prenons soin de l’ensemble du cycle de vie de nos produits, nous prolongeons leur durée de vie et nous aidons nos partenaires à gérer leur entreprise en fonction de cette idée. Nous croyons qu’ensemble, nous pouvons changer le monde pour le mieux et que même les petits pas font une grande différence.

81
Intégration
1506
nombre de transactions
12
valeur de produits en millions

Nos technologies

PriceCollector

Une solution à intégrer avec le fournisseur pour rafraîchir automatiquement l’offre de la boutique avec la préparation de conditions d’abonnement dédiées pour chaque produit.

Possibilité d’introduire des offres spéciales et de normaliser les prix entre les fournisseurs en ligne.

PricePredictor

Un système innovant permettant de construire des modèles d’estimation de l’évolution de la valeur des actifs fixes dans le temps, en utilisant des bases de données d’informations provenant de portails, de bourses et de médias sociaux.

Le système de rapport automatique sur les changements de tendances, les mauvaises opinions et autres facteurs qui peuvent affecter la stabilité de la prédiction est une fonctionnalité intégrale de la solution.

Nos technologies sont fournies par des sous-traitants de premier ordre tels que :

Conseil d’administration :

Mariusz szałagan
Chief Executive Officer

Mariusz Szałagan

Expert en produits financiers, conseil aux entreprises et développement de produits innovants.

Expert en produits financiers, conseil aux entreprises et développement de produits innovants.
Il est impliqué dans le secteur de la finance depuis 1995. Il a travaillé avec des institutions de premier plan dans le développement de nouveaux produits, canaux de vente et marchés. Il a notamment travaillé avec Cuprum Bank S.A., et en tant que président des ventes, il a dirigé les équipes de Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych – BISE S.A. ou de DnB NORD Poland. De 2009 à 2017, il a été associé à la filiale du groupe PKO BP – PKO Leasing S.A. où il a occupé le poste de directeur général. Ayant eu une occasion unique d'apprendre les besoins des entrepreneurs représentant tous les secteurs du marché et toutes les tailles d'entreprise, il a compris que les formes existantes de produits financiers étaient trop limitées pour les défis de l'économie future.
Depuis 2018, il co-crée et développe un certain nombre d'entreprises qui fournissent des produits clés en main et des modèles d'abonnement à des partenaires tiers. Ils donnent accès à une nouvelle méthode souple de financement des immobilisations pour le secteur des entreprises. En 2021, il est devenu l'un des associés gérants du groupe WeSub, le premier pôle de conseil en Pologne spécialisé dans le conseil aux entreprises pour leur transformation vers l'économie de l'abonnement. Le groupe WeSub coordonne les activités de développement de ses filiales, dont RentUp, KODI Tech, KODI Suisse.
Sebastian kuk
Chief Technology Officer

Sebastian Kuk

Ukończył studia z zakresu Matematyki, ze specjalizacją w Ubezpieczeniach i Finansach, na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej.

Ukończył studia z zakresu Matematyki, ze specjalizacją w Ubezpieczeniach i Finansach, na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej.
Przez ponad 16 lat kariery zawodowej w IT, zrealizował liczne projekty z zakresu rozwoju i implementacji nowoczesnych narzędzi informatycznych, głównie z zakresu zarządzania ryzykiem, dla takich instytucji jak Deloitte, czy Grupy PKO BP. Jako zewnętrzny konsultant analizował i doradzał w zakresie optymalizacji architektury systemów ryzyka m.in. na rzecz podmiotów z Grupy mBank.
Do Grupy WeSub dołączył w 2019, gdzie jako Chief Technology Officer odpowiada za informatyzację procesów w ramach poszczególnych spółek Grupy, a także rozwój autorskich rozwiązań technologicznych, usprawniających procesy zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa w spółkach.
Ukończył również wiele kursów specjalizacyjnych w tym certyfikaty w zakresie prowadzenia projektów jak PRINCE2 i PSM (Scrum.org), czy Certyfikat PRM przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Menadżerów Ryzyka (PRMiA).

Conseil d’administration

Joanna wardzińska
Présidente du conseil d'administration

Joanna Wardzińska

Ekspertka ds. ekonomii społecznej, rynków kapitałowych oraz oceny ryzyka projektów inwestycyjnych

Ekspertka ds. ekonomii społecznej, rynków kapitałowych oraz oceny ryzyka projektów inwestycyjnych. Manager z ponad 30-letnim doświadczeniem w tworzeniu, zarządzaniu i rozwoju projektów ekonomicznych i finansowych dla sektora publicznego oraz prywatnego. Na swojej drodze zawodowej współpracowała m.in. z Urzędem Wojewódzkim w Ciechanowie i jego różnymi jednostkami, gdzie jako Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego nadzorowała procesy prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. W latach 1994 – 1996 pełniła funkcję Prezes Zarządu Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., funduszu venture capital. W kolejnych latach pełniła funkcję Członka Zarządu m.in. w Banku BISE S.A., gdzie rozwijała politykę kredytową instytucji, czy DnB Nord S.A., dla którego stworzyła i zaimplementowała strategię Linii Biznesowej dla sektora MŚP. Jako zewnętrzny doradca współpracowała także z Komitetem Wykonawczym CoopEst, funduszem inwestycyjnym z Brukseli.
Była także członkiem Grupy Prywatnych Ekspertów ds. Ekonomii Społecznej przy Komisji Europejskiej.
Do zespołu WeSub dołączyła w 2020 roku i odpowiada za koordynację rozwoju narzędzi
do automatyzacji oceny ryzyka finansowego i inwestycyjnego.
Od listopada 2020 roku pełni także funkcję Przewodniczącej Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej.
michał nowak
Conseil d'administration

Michał Nowak

Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie consultingu i komunikacji, prowadzeniu warsztatów oraz wykładów z zakresu komunikacji korporacyjnej i efektywnego zarządzania kryzysowego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie consultingu i komunikacji, prowadzeniu warsztatów oraz wykładów z zakresu komunikacji korporacyjnej i efektywnego zarządzania kryzysowego. Prowadził działania dla Klientów m.in. z sektora energetycznego, zbrojeniowego, telekomunikacyjnego, finansowego, sportowego, NGO-sów czy start-upów. Specjalista w obszarze zarządzania kryzysowego, public affairs i komunikacji korporacyjnej. Posiada bogate doświadczenie wsparcia komunikacyjnego realizowanych inwestycji, zdobyte przy dużych projektach na terenie całego kraju. Założyciel Szkoły Praktyków Biznesu Ethics, która wspiera przedsiębiorców w rozwoju opartym na wartościach chrześcijańskich.
katarzyna zawadzka
Conseil d'administration

Katarzyna Zawadzka

Prawnik specjalizująca się w prawie spółek handlowych, w umowach i kontraktach, w nowych technologiach, w finansowaniu środków trwałych, w procedurze cywilnej, karnej i postępowaniach sądowych oraz w prawie pracy.

Prawnik specjalizująca się w prawie spółek handlowych, w umowach i kontraktach, w nowych technologiach, w finansowaniu środków trwałych, w procedurze cywilnej, karnej i postępowaniach sądowych oraz w prawie pracy. Doktorantka na Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Prawa Karnego ze specjalizacją z prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego międzynarodowego. Pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

Appelez-nous ou utilisez le formulaire.

Nous vous contacterons dès que possible !

Call us or use the form. We will contact you as soon as possible!

Tél. portable :+48 515 925 444 e-mail : biuro@wesub.pl


Suivez-nous régulièrement