Skip to main content

Projekt NCBR

Unia Europejska

PROJEKT: Projekt pn. „Przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania nowych modeli kategoryzacji produktów i predykcji ich wartości w modelu ekonomii cyrkularnej z zastosowaniem uczenia maszynowego i algorytmów sztucznej inteligencji

NUMER PROJEKTU: POIR.01.01.01-00-0066/22

1.WARTOŚĆ PROJEKTU6 563 384,87
2.WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH4 953 888,75

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej – systemu do kategoryzacji i predykcji ceny przedmiotów elektronicznych w oparciu o dostępne dane masowo zbierane z różnych źródeł.

Rezultat Projektu przyczyni się do poszerzenia dotychczasowej oferty Spółki o nowy wysoce innowacyjny produkt oraz zaspokojenia dotychczasowej ogromnej luki rynkowej w zakresie zaawansowanych narzędzi skutecznej optymalizacji całego procesu użytkowania przedmiotów w gospodarce wpływając na ekonomię cyrkularną dzięki zastosowaniu modelu subskrypcyjnego.

Wdrożenie rezultatów Projektu odbędzie się przez wprowadzenie innowacji procesowej do własnej działalności gospodarczej Spółki i sprzedaż opracowanego rozwiązania (sprzedaż B2B oraz świadczenia usług B2C).

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19