Skip to main content
Relacje inwestorskie

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

By 21 kwietnia 2021No Comments

Zarząd Spółki pod firmą WeSub Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Adama Branickiego 17 w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 9:00 – 17.00.