Skip to main content

Firma Applink to wiodący producent w branży medycznej, który specjalizuje się w produkcji systemów POC klasy premium (Point of Care). Jej flagowym produktem jest interaktywna kolumna dezynfekcyjna.

Wraz z Applink specjaliści WeSub stworzyli innowacyjny sposób oferowania swoich POC jako usług subskrypcyjnych. WeSub  pomogło Applink we wdrożeniu metody płatności „Pay per Use”. Pozwoliło to na zwiększenie skali działalności firmy, pomagając większej liczbie klientów uzyskać dostęp do ich wynalazku – których w innym przypadku nie byłoby stać na pojedynczą inwestycję opartą na sprzedaży.

Urządzenie Point Of Care jest dostarczane i instalowane u Klienta bezpłatnie. Następnie Klient jest obciążany tylko wtedy, gdy ktoś zdezynfekuje ręce. Gdy nikt nie korzysta z urządzenia, Klienta nie obowiązują żadne opłaty.

Systemy WeSub zliczają każdą czynność wykonywaną przez maszynę i następnie generują raport, na podstawie którego Klient otrzymuje fakturę.

Dzięki tej współpracy producent Applink zrealizował swoje cele, jakimi był wzrost bazy klientów a także zbudowanie kolejnego strumienia przychodów w oparciu o sprzedaż usług dodatkowych, takich jak serwis i konserwacja.