Skip to main content

Według najnowszych badań, dla 81% pasażerów podwyższone ryzyko odwołanych lotów jest barierą do rezerwowania biletów. Dlatego firma Amadeus wprowadziła rozwiązanie „Pay When You Fly”, polegające na płatności zaliczki podczas rezerwacji biletu, a pozostałej części w dniu wylotu, o ile ten faktycznie nastąpi.

Zwiększenie zaufania poprzez pay per use

Nicolas Ortiz, Head of Payment Product Incubation w Amadeus Payments twierdzi, że takie rozwiązanie zwiększy zaufanie podróżnych, zachęcając ich do planowania podróży i dokonywania rezerwacji nawet w niepewnym środowisku, w którym obowiązują zmienne restrykcje. Nowe podejście i filizofia Pay Per Use może również przyczynić się do zwiększenia wartości rezerwacji, ponieważ podróżni muszą dokonać pozostałej części płatności dopiero wtedy, gdy jest pewne, że lot odbędzie się zgodnie z planem.

pay per use

Idea pay per Use w praktyce

Choć jest to teoretycznie rozwiązanie z kategorii split-payment, to u swojego podłoża nawiązuje do idei subskrypcji WeSub „pay per use”.

Czytaj więcej

Leave a Reply