Skip to main content

W dzisiejszych czasach, gdy nasze zasoby naturalne są eksploatowane coraz bardziej co nieuchronnie prowadzi do ich wyczerpania, a zanieczyszczenia środowiska wzrastają, musimy zmienić nasze podejście do gospodarki. Odpowiedzią staje się coraz bardziej popularny model gospodarki cyrkularnej. 

Czym jest gospodarka cyrkularna?

Gospodarka cyrkularna to podejście, w którym produkty są projektowane i wykorzystywane w sposób zrównoważony, minimalizując w ten sposób odpady i wykorzystując zasoby w sposób bardziej efektywny. W przeciwieństwie do tradycyjnego modelu gospodarki liniowej, w którym surowce są pozyskiwane, przetwarzane na produkty, a następnie wyrzucane po zużyciu, gospodarka cyrkularna ma na celu zamknięcie cyklu materiałowego, aby minimalizować ilość odpadów i wykorzystać zasoby w sposób bardziej efektywny.

Dlaczego to takie ważne, żeby cykl życia przedmiotów, materiałów czy produktów pozostawał zamknięty?

Najbardziej oczywistym z powodów jest minimalizowanie ilości odpadów. Powinniśmy zacząć od wykorzystywania naszych zasoby w sposób bardziej efektywny, a potem poddawać je odpowiedniemu recyklingowi. Dzięki temu zmniejszamy emisję gazów cieplarnianych oraz ograniczamy ilość odpadów trafiających na składowiska czy też zanieczyszczających powietrze i wodę. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, w ciągu roku na świecie produkuje się około 2,01 miliarda ton odpadów. Liczba jest ogromna, a co najbardziej przerażające – ciągle rośnie. Szacuje się, że do 2050 roku ilość odpadów może się zwiększyć aż o 70%.

Działanie w myśl gospodarki cyrkularnej pozwala na zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów. Dzięki temu redukujemy koszty związane z zakupem surowców oraz odpadów, a także ograniczamy koszty ich składowania i transportu.

Co równie ważne, gospodarka cyrkularna sprzyja rozwojowi innowacyjnych technologii i produktów. Promowanie naprawy i ponownego wykorzystania produktów po zużyciu, a także projektowanie produktów z myślą o ich recyklingu, wymaga stosowania nowoczesnych rozwiązań i procesów technologicznych. Dzięki temu, gospodarka cyrkularna przyczynia się do wzrostu konkurencyjności i zwiększenia zatrudnienia.

źródło: https://www.futurerecycling.com.au/sustainability/circular-economy/
Główne zasady działań, zgodne z gospodarką cyrkularną
  1. Minimalizacja odpadów i wykorzystanie zasobów w sposób bardziej efektywny: Projektowanie produktów z myślą o ich ponownym wykorzystaniu, a także promowanie naprawy i ponownego wykorzystania produktów po zużyciu.
  2. Wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju: W gospodarce cyrkularnej, zasady zrównoważonego rozwoju są kluczowe. Oznacza to, że surowce i materiały są wykorzystywane w sposób taki, aby nie przekraczać naturalnych zdolności ekosystemów do regeneracji, a także zminimalizować negatywny wpływ na środowisko.
  3. Zachęcanie do współpracy między interesariuszami: W gospodarce cyrkularnej, ważna jest współpraca między różnymi interesariuszami, takimi jak producenci, dostawcy, klienci, serwisanci i firmy odpowiedzialne za recykling. Współpraca ta pozwala na stworzenie zamkniętego obiegu, w którym produkty są ponownie wykorzystywane, a odpady minimalizowane.

Jak subskrypcja wpisuje się w założenia gospodarki cyrkularnej?

Panujący konsumpcjonizm sprawia, że rynek zalewany jest miliardami produktów, którego cyklu życia producenci nie są w stanie kontrolować. Zmiana myślenia, która zaprowadzi nas do ograniczenia ilości kupowanych przedmiotów jest rewolucyjna i nie każdemu odpowiada. Subskrypcja jest kompromisem pomiędzy naszym mieć i być (mieć możliwość korzystania z urządzeń czy przedmiotów które może i nie są nam niezbędne, ale znacząco wpływają na nasz komfort życia, jednocześnie nie dokładając kolejnej cegiełki do rujnowania środowiska). 

Zamiast kupować produkty, które po zużyciu zostaną wyrzucone, subskrypcja umożliwia dostęp do nich przez określony czas, po którym zostają one zwrócone do producenta bądź firmy oferującej subskrypcję. Daje im to możliwość regularnego serwisowania oraz odnawiania urządzeń, które znacząco przedłuży ich żywotność i umożliwi ponowne, kilkukrotne wydanie ich następnym klientom.

W tradycyjnym modelu gospodarki liniowej, producenci muszą pozyskiwać nowe surowce, aby produkować nowe produkty. Subskrypcja natomiast sprzyja wykorzystaniu zasobów w sposób bardziej efektywny. Właśnie dzięki możliwości ponownego wprowadzania ich na rynek, zamiast pozyskiwania nowych surowców do produkcji kolejnych.

Jakie małe kroki warto podjąć, żeby nasza firma była o krok bliżej do działania w myśl gospodarki cyrkularnej? 

Przekształcenie swojego biznesu zgodnie z założeniami gospodarki cyrkularnej to długotrwały proces, który wymaga systematycznej pracy i sporych zmian. Są jednak działania, które możemy zacząć podejmować od zaraz. 

  1. Wdrożenie subskrypcji przedmiotów, które produkujemy bądź dystrybuujemy. WeSub oferuje darmowe narzędzia, które umożliwią dodanie subskrypcji jako metody płatności do standardowej oferty zakupowej. 
  2. Odpowiedni nacisk na serwis oferowanych urządzeń, oferując dodatkowe ubezpieczenia, regularny serwis i dbając o wysoką jakość części zamiennych możemy znacząco przedłużyć cykl życia produktu, zachęcajmy więc klienta do korzystania z naszych usług dodatkowych.
  3. Wprowadzaj na rynek przedmioty o dłuższej żywotności, dobra jakość surowców z którego dany przedmiot powstaje wraz z możliwością wymiany poszczególnych części, pozwoli na maksymalne wykorzystanie urządzenia, przed jego utylizacją
  4. Minimalizacja odpadów, poprzez redukcję ilości zużywanego papieru, stosowanie e-faktur czy zaprzestanie używania produktów jednorazowych to najdrobniejsze z kroków, które możemy podjąć. Zadbajmy również o ekologiczne pakowanie przesyłek. 

Nie musimy podejmować wszystkich kroków jednocześnie, jednak warto zadbać o samą świadomość biznesową, że potrzeba zmiany naszej gospodarki z linearnej na cyrkularną jest rzeczywista i wymaga uwagi tu i teraz. Czym szybciej dołączymy na pokład tej rewolucji, tym więcej czasu będziemy mieli na jej poprawną adaptację. 

Leave a Reply